Chính sách bảo mật thông tin

Bản này khởi tạo lần 1, 10h00 ngày 27/05/2020
Lần chỉnh sửa số 1: 17h00 ngày 27/05/2020

Chúng tôi thiết lập phần mềm bachhoabien.com dựa trên mã nguồn mở WordPress, với giấy phép mở. Hệ thống máy chủ được bảo mật, dữ liệu được mã hóa theo giao thức https. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi các rủi ro trong việc vận hành. Chúng tôi thỏa thuận với bạn như sau:

1. Đối với Email, số điện thoại quý khách đã đăng ký các chương trình nhận khuyến mãi:
Với mỗi chương trình khuyến mãi, nếu chúng tôi có thu thập thông tin email và số điện thoại quý khách, thì chúng tôi chỉ sử dụng cho chương trình đó, đảm bảo đem đến nguồn lợi đến quý khách hàng đã đăng ký. Chúng tôi không sử dụng email và số điện thoại của chương trình này cho chương trình khác, nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng.

2. Đối với thông tin cá nhân khi mua hàng:
Chúng tôi lưu lại trong hệ thống khách hàng, để việc thanh toán của quý khách được tiện lợi. Nếu quý khách không muốn lưu lại thông tin, có thể tự xóa bỏ hoặc gửi email về info@bachhoabien.com để yêu cầu. Trong 24h chúng tôi sẽ xóa theo yêu cầu quý khách.
Thông tin này không chia sẽ cho bất cứ bên nào và cả những nhân viên không liên quan đến thông tin khách hàng khi xử lý công việc.

3. Đối với mật khẩu đăng ký:
Chúng tôi lưu lại dưới dạng mã hóa. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích quý khách dùng mật khẩu không quan trọng cho tài khoản bên chúng tôi.

4. Đối với tài khoản của quý khách:
Được bảo mật và chỉ duy nhất quý khách sử dụng, chúng tôi không đăng nhập, kể cả nhân viên kỷ thuật khi sửa chữa, nâng cấp bachhoabien.com

5. Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước Việt nam:
Do chúng tôi hoạt động tuân theo pháp luật của nhà nước CHXH  chủ nghĩa Việt nam, khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước về cung cấp thông tin của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các dữ liệu chúng tôi có khi bạn sử dụng và tương tác trên chúng tôi, gồm có: Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, lịch sử mua hàng,…