Hướng dẫn đặt mua hàng

Bản này khởi tạo lần 1, 10h00 ngày 27/05/2020
Lần chỉnh sửa số 1: 17h00 ngày 27/05/2020

Để đặt mua hàng hóa trên trang Bachhoabien.com, bạn chọn xem theo danh mục hoặc hàng hóa quan tâm.

Sau đó:

Bước 1, Chọn nút mua hàng

Bước 2: Lựa chọn các đặc tính, tính năng sản phẩm, cùng số lượng hàng cần mua và nhấn nút Mua Hàng

Bước 3: Chương trình phần mềm sẽ dẫn bạn đến trang Giỏ hàng, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục mua hàng, thì chọn Tiếp tục mua hàng. Nếu muốn thay đổi điều chỉnh số lượng, đặc tính sản phẩm, nhấn theo các nút gợi ý như hình dưới

 

Bước 4: Nhập thông tin khách hàng và chuyển phát, cách thức thanh toán và nhấn Đặt hàng. Khi đặt hàng xong, chương trình phần mềm sẽ dẫn bạn đến trang mô tả về đơn hàng đồng thời gửi đến email bạn thông tin chi tiết đơn hàng để xác nhận giữa bachhoabien.com và khách hàng.

Bước 5: Để kiểm tra tình trạng đơn hàng của mình đã được thực hiện đến đâu, nhấn vào menu như hình

Bước 6: Nhập mã đơn hàng tương ứng đã được gửi về email và email đã đăng ký tại chúng tôi, Chương trình phần mềm bachhoabien.com sẽ thông báo tình trạng hiện tại của đơn hàng.

Nếu trong quá trình sử dụng, quý khách có thắc mắc, vui lòng gọi điện 0966693275 đến chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp bạn.